Το λοιπόν, η πειρατεία είναι κακό πράμα. Ή τουλάχιστον, έτσι μας μαθαίνουν. Πάντως, η φήμη το ‘χει ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Και να γιατί…
Το Copy-me είναι μια σειρά βίντεο και μια ιστοσελίδα που αναφέρεται στην κοινοποίηση της γνώσης, στην απομυθοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας  και το copyright γενικότερα. Τα βίντεό τους απευθύνονται σε όλους όσουν ενδιαφέρονται για την πνευματκή ιδιοκτησία, είτε είναι ήδη γνώστες του αντικειμένου, είτε δεν έχουν κάποια εξειδικευμένη γνώση πάνω σ’αυτό. Τα βίντεό τους είναι περιεκτικά, μικρά, ενημερωτικά και προσβάσιμα σε όλους. Όλα τα βίντεο αναφέρονται στην πνευματική ιδιοκτησία. Το πρώτο της σειράς επεξεργάζεται το ζήτημα της ορθότητας της πνευματικής ιδιοκτησίας, το δεύτερο, ερευνεί τη σχέση μεταξύ πνευματικής ιδιοκτησίας και κλοπής, και το τρίτο περιγράφει την ιστορία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Το τέταρτο και πιο πρόσφατο επεισόδιο αποτελείται από δύο μέρη που αναφέρονται στο θέμα της πειρατείας. Αρχικά, προβάλουν το πώς η πειρατεία επηρεάζει την αγορά, και έπειτα καταλήγουν στο ότι, παρ’όλα αυτά που μας μαθαίνουν, οι πειρατές είναι οι καλύτεροι πελάτες. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της όλης υπόθεσης όμως, είναι ότι πέρα από τα ευχάριστα βίντεο, οι πηγές πάνω στις οποίες στηρίζονται οι ισχυρισμοί που γίνονται, παρέχονται ελεύθερα σε όλους για ανάγνωση, έρευνα ή μια βαθύτερη προσέγγιση, τελοσπάντων. Παρακάτω, – μετά την αγγλική εκδοχή αυτού του κειμένου – θα βρείτε το πιο πρόσφατο τέταρτο επεισόδιο το οποίο είναι διαθέσιμο με Αγγλικούς αλλά και με Ελληνικούς υπότιτλους.
Δείτε, αναλογιστείτε, διερωτηθείτε, σχολιάστε, συζητήστε και κοινοποιήστε ελεύθερα!

**********

Well, piracy is bad. Or at least, that is what they teach us. However, rumor has it that this is not the case. And here is the story why…

Copy-me is “an animated webseries and platform about sharing knowledge, deconstructing the myths of copying, and about copyright.” Their videos are being addressed to everyone who is interested in copyright issues, either they are “copyright literate” or they do not have previous knowledge on the matter. Their videos are “concise, short, informative, and accessible to everyone”. All videos refer to copyright. The first (1) of the series grapples with the issue of whether copyright is something wrong, the second (2) with the relationship between copyright and stealing and the third (3) with the history of copyright. The fourth (4) and most recent episode consists of two parts which refer to the issue of piracy. After showing how piracy affects the market, this episode concludes that, in fact, and despite what we are taught to believe, “Pirates are the best customers”. The exciting part though, is that apart from the pleasant videos, the sources based on which the assertions were based, are provided for everyone to access, read, research, – or as we use it in the blog – dig! Hereinafter, we have uploaded for you the most recent episode (4), which is available with English and Greek subtitles, for the time being. Feel free to watch, think, question, comment, discuss and share!

Episode 4 – Part 1: Pirates Are The Best Customers

Episode 4 – Part 2: Distribution, Quality & Pricing

Άδεια – License CC-BY

  • VOICE NARRATION: Ioana Pelehatăi
  • ILLUSTRATIONS: Liviu Bărbulescu
  • SCRIPT: Alex Lungu & Ioana Pelehatăi
  • SOUND DESIGN: Ștefan Teodorescu
  • EDITING & ANIMATION: Alex Lungu
  • SUBTITLES: Aimilia Givropoulou(Greek)

 

Advertisements