Πριν από αρκετό καιρό, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ασχολήθηκε με μια άκρως ενδιαφέρουσα υπόθεση η οποία απέδειξε, θαρρώ περίτρανα, πως οι εποχές αλλάζουν και μαζί τους πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς, τα μυαλά μας και κατά συνέπεια η κοινωνία μας.

Στην υπόθεση Kalda v. Estonia το Δικαστήριο έκρινε ως παράβαση του άρθρου 10 της ECHRΕυρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ελευθερία της έκφρασης), τον περιορισμό Εσθονού κρατουμένου από την πρόσβαση του στο Διαδίκτυο, και συγκεκριμένα σε σελίδες νομικού περιεχομένου, όπως αυτός είχε ζητήσει.

Η υπόθεση αφορούσε την καταγγελία του Romeo Kalda σχετικά με την άρνηση των αρχών να του παρέχουν πρόσβαση σε τρεις διαδικτυακές σελίδες, οι οποίες ανήκουν στο Εσθονικό κράτος και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και οι οποίες φέρουν πληροφορίες νομικού περιεχομένου. Συγκεκριμένα, ο Kalda διαμαρτυρήθηκε, υποστηρίζοντας ότι ο περιορισμός αυτός σύμφωνα με το δίκαιο της Εσθονίας παραβίαζε το δικαίωμα λήψης πληροφοριών από το Διαδίκτυο και εμπόδιζε τη διενέργεια νομικής έρευνας για τις διαδικασίες που έπρεπε να κινήσει στην υπόθεση του στα δικαστήρια.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο έκρινε ότι τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να παραχωρούν στους κρατούμενους πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Παρ’όλα αυτά, στην περίπτωση που κάποιο κράτος προτίθεται να δώσει πρόσβαση στους κρατουμένους, όπως και στην περίπτωση της Εσθονίας, πρέπει να αιτιολογήσει την άρνηση της πρόσβασης. Στην περίπτωση του Kalda, οι λόγοι άρνησης της πρόσβασής του ήταν η ασφάλεια και το κόστος της πρόσβασης. Οι λόγοι αυτοί όμως, δεν έγιναν αποδεκτοί από το Δικαστήριο ως επαρκείς για να δικαιολογήσουν την άρνηση πρόσβασης του κρατουμένου στην πληροφορία.

Μάλιστα, οι αρχές είχαν ήδη προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για τη χρήση του διαδικτύου από τους κρατουμένους μέσω υπολογιστών ρυθμισμένων για το λόγο αυτό. Επίσης, τα κόστη είχαν ήδη καλυφθεί.

Επίσης, τα εθνικά δικαστήρια της Εσθονίας δεν είχαν παρουσιάσει καμία λεπτομερή ανάλυση σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους ασφαλείας από την πρόσβαση στις τρεις προαναφερθείσες σελίδες, που να υπενθυμίσουμε ανήκαν σε εθνικό και διεθνή οργανισμό.

Freedom-of-Information2

Πηγή: http://www.humanrightseurope.org/2016/01/estonia-prisoners-internet-access-ban-breached-human-rights-law/

Advertisements