Ας κάνουμε μια αναδρομή σε μια υπόθεση που απασχόλησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στο κοντινό παρελθόν. Η υπόθεση αφορά την τούρκικη εφημερίδα “Nokta” και τις Ένοπλες Δυνάμεις της Τουρκίας.

Το 2007 η εφημερίδα επεσήμανε στο εξώφυλλό της τον ισχυρισμό ότι ο Τούρκικος στρατός είχε προβεί σε κατηγοριοποίηση των δημοσιογράφων σε δύο λίστες ανάλογα με τον αν αυτοί διάκεινται ευνοϊκά ή όχι προς τις Ένοπλες Δυνάμεις της Τουρκίας. Επίσης, ανέφερε ότι η εφημερίδα είχε την εν λόγω λίστα στα χέρια της. Ύστερα από αυτή τη δημοσίευση, η αστυνομία προέβη σε έφοδο στα γραφεία της εφημερίδας και κατέσχεσε αρχεία, έγγραφα και υπολογιστές ύστερα από απόφαση που εξέδωσε το Στρατοδικείο. Συγκεκριμένα, το Στρατοδικείο ισχυρίστηκε ότι η δημοσίευση της εφημερίδας αφορούσε σε “απόρρητα” στρατιωτικά έγγραφα.

ECHRΤο ΕΔΔΑ με την από 19-01-2016 απόφασή του επέβαλε πρόστιμο στην Τουρκία για την έφοδο της αστυνομίας στα γραφεία του περιοδικού “Nokta”. Το ΕΔΔΑ έκρινε αρχικά ότι το άρθρο που δημοσίευσε η Nokta σχετικά με τα “απόρρητα” έγγραφα μπορούσε να ευνοήσει τον “δημόσιο διάλογο” και περαιτέρω ότι η εν λόγω έφοδος της αστυνομίας παραβίασε την αρχή προστασίας των πηγών των δημοσιογράφων και παραβίασε το ανθρώπινο δικαίωμα της ελευθερία της έκφρασης σύμφωνα με το Άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το ΕΔΔΑ συνέχισε λέγοντας ότι η παρέμβαση αυτή στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης των δημοσιογράφων αι συγκεκριμένα το δικαίωμά τους να επιδρούν στην πληροφορία δεν υπήρξε αναλογικό με το νόμιμο σκοπό που επιδίωκαν οι Ένοπλες Δυνάμεις και ούτε αποτέλεσε επιτακτική κοινωνική ανάγκη. Επομένως, το ΕΔΔΑ κατέληξε λέγοντας ότι μια τέτοια ενέργεια δεν είναι ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Το ΕΔΔΑ επέβαλε στην Τούρκική πολιτεία το πρόστιμο των 2,750€ στον τότε αρχισυντάκτη της εφημερίδας Ahmet Alper Görmüş και από 1.650€ στον καθένα στους τότε υπεύθυνους σύνταξης Ahmet Haşim Akman και Mehmet Ferda Balancar. Επιπρόσθετα, η Τουρκία κλήθηκε να καταβάλει το ποσό των 850€ στον καθένα στους τότε ερευνητικούς δημοσιογράφους Ahmet Şık και Banu Uzpeder και 500€ στον Nevzat Çiçek, επίσης ερευνητικό δημοσιογράφο.

Advertisements