Τον Αύγουστο του 2016 ετοιμάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει σε ισχύ την Οδηγία για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (“Cyber Security Directive”)

Η Προεδρία της ΕΕ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο πρόκειται να προχωρήσει στην πρώτη ανάγνωση στις 17 Μαΐου. Εν συνεχεία θα ενημερώσει για τη θέση του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αναμένεται να ψηφίσει στη σύνοδο ολομέλειας αρχές Ιουλίου.

Αν όλα κυλίσει βάσει των παραπάνω, η Οδηγία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να τεθεί σε ισχύ τον Αύγουστο. Έπειτα, τα κράτη-μέλη θα έχουν 21 μήνες να ενσωματώσουν την Οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την προετοιμασία του εδάφους για την εφαρμογή και την ενσωμάτωση της Οδηγίας από τα κράτη-μέλη.

Advertisements