Στην υπόθεση Patrick Breyer κατά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ο Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) εξέδωσε την από 12/5/2016 γνώμη του στην οποία προτείνει την υπαγωγή των δυναμικών διευθύνσεων πρωτοκόλλων του διαδικτύου (dynamic IP addresses) στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (95/46/EC).

Η εν λόγω υπόθεση διερευνά το αν η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μπορεί να αποθηκεύει τις διευθύνσεις IP των χρηστών των ιστοσελίδων της. Πιο συγκεκριμένα, το ερώτημα που τέθηκε στο ΔΕΕ ρωτούσε εάν η Οδηγία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων πρέπει να ερμηνευθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι διευθύνσεις IP που φυλάσσονται σε σύνδεση με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα, συνιστούν προσωπικά δεδομένα, στην περίπτωση που κάποιο τρίτο μέλος έχει επιπρόσθετα δεδομένα, σε συνδυασμό με τα οποία μπορεί να επαναταυτοποιήσει ένα άτομο.

Η Γερμανική Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι διευθύνσεις IP δεν συνιστούν προσωπικά δεδομένα. Αντίθετη όμως είναι η άποψη του Γενικού Εισαγγελέα.

Ο Γενικός Εισαγγελέας του ΔΕΕ στη γνώμη του επεσήμανε ότι εάν οι δυναμικές διευθύνσεις IP δεν θεωρούνταν προσωπικά δεδομένα από την πλευρά του φορέα εκμετάλλευσης μιας υπηρεσίας διαδικτύου, θα μπορούσε ο τελευταίος να φυλάττει αυτά επ’ αόριστον και ανά πάσα στιγμή να ζητά από τον πάροχο της υπηρεσίας διαδικτύου, που συνήθως είναι οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, επιπρόσθετα δεδομένα για να τα συνδυάσει με τις δυναμικές διευθύνσεις IP.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) έχει επισημάνει ότι η φύλαξη των διευθύνσεων IP σε συνδυασμό με επιπρόσθετα δεδομένα μπορούν να διευκολύνουν την ταυτοποίηση του δράστη στην περίπτωση μιας επίθεσης στο διαδίκτυο.

Το Δικαστήριο δεν έχει αποφανθεί ακόμα. Βέβαια, η γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα συνήθως ακολουθείται.

Πηγή: http://www.privacylaws.com/Int_enews_13_5_16

 

 

Advertisements